Learning MCNP4C and MCNPX

پاسخ اقای فریدی - Answer to Mr Faridi

با سلام و خسته نباشید
در کتاب لازارین صفحه ۴۳ برای تعریف چشمه به صورت
rad=fcel=d3 
DS3 s 4 5 6 7
عمل کرده که از متن لاتین چییز زیادی متوجه نشدم
میشه یه توضیح مختصر در مورد اعداد ۴ ۵ ۶ ۷ بدید.

-----------------------

سلام اقای فریدی به صفحه 342/898 منوال mcnp 4c رجوع کنید

PageRank