X
تبلیغات
زولا

Learning MCNP4C and MCNPX

پاسخ اقا/خانم Karrabi

با عرض تشکر از راهنماییهای شما من هنوز تازه یادگیریر
mcnpرا شروع کردم و به خیلی چیزها واقف نیستم در تمرین های خودتان(ex 77) زیر چرا  عددی که برای دانسیته جرمی در کارت سلول  برای سلولهانوشته اید 1 است در حالیکه در کارت ماده مواد متفاوتی را  در هر سلول تعریف کرده اید

سلام

اگه چگالی جرمی سلولی 1 گرم بر سانتینمتر مربع باشه خوب اون سلول از اب پر شده اسم متربال اول بعد مقدار چگالی با رقم منفی یعنی همون گرم بر ... و اما متریال مورد نظر که اب باشه مقادیری که در متریال ذکر میشوند دو حالت دارند و فرکشن هستند

فرکشن های جرمی

فرکشن های اتمی

فرکشن های جرمی رو با منفی مینویسند و فرکشن های اتمی رو با عدد مثبت

میتونید این فرکشن ها رو تو کتاب زیر پیدا کنید

Compendium of Material Composition Data for Radiation Transport Modeling_R.G. Williams III,C.J. Gesh,R.T. Pagh_April 2006_Prepared for the U.S. Department of Energy under Contract DE-AC05-76RL01830

Download it

امید وارم منظورم رو فهمیده باشید اگر نه یاداوری کنید با مثال پست کنم

PageRank