X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

Learning MCNP4C and MCNPX

مشبندی - Meshing


قبل از هر صحبتی شما رو به صفحه ۱۶۶ / ۴۲۷ mcnpx نسخه 2.4 ارجاع میدهم .

تعریف مشبندی :

همانطور که میدانید پیاده سازی یک هندسه از سیستم مورد نظر وقت گیر همراه با خطا و دشواریهای خود را دارد حال اگر به جزییات بیشتری احتیاج داشتیم (محاسبه شار در بخشی خاص یا ... به هر ترتیب باید سطح و سلول تعریف شود پس ... ) میبایستی دوباره هندسه قبلی را دستخوش تغییر قرار دهیم و در این حالت کار دشوارتر میشود اما در نهایت با قربانی کردن زمان برنامه را مینویسیم . برای اینکه ساختار برنامه اولیه یا بهتر توصیف کنم اسکلت اولیه مساله دستخوش تغییر قرار نگیرد تغییرات مرحله دوم را که میبایست اعمال شوند را بصورت مجازی با عکلگر های مشبندی وارد میکنیم

در این مرحله هیچ کاه سطح یا سلولی تعریف نمیکنیم فقط به کد میفهمانیم که مساله ما را با استفاده از این دستگاه مختصات (دکارتی یا استوانه ای یا کروی که باید تقارن را نیز در نظر داشته باشید مثلا برای یک کره از مشبندی مستطیلی یا همان دستگاه دکارتی استفاده نکنید) شبکه بندی کن (شبکه های کوچک)

مشبندی نوع اول : track averaged mesh tally

از این مشبندی برای محاسبه : شار / انرژی توزیع شده / دوز / و ... استفاده میکنیم

پرکاربرد ها رو در بالا اشاره کردم

tmesh                                                                          
rmesh11:p pedep                                                                 
cora11 -25 25                                                                  
corb11 -25 100i 25                                                             
corc11 0 40i 50
endmd

مثال بالا یک شبکه مستطیلی را توصیف میکند

همیشه tmesh شروع کار و endmd پایان کار است

rmesh یعنی مشبندی مستطیلی

cora=x

corb=y

corc=z

cmesh یعنی مشبندی استوانه ای

smesh یعنی مشبندی کروی

عدد جلوی rmesh باید 1 / 11 / 21 / 31 / ... عدد اخر باید 1 باشد که معرف مشبندی نوع اول است به مثال توجه کنید !

در بالا مختصه x هیچ تغییری نمیکند تنها مختصه های y , z را قسمت بندی کرده ایم به عبارت دیگر بصورت دوبعدی مساله را بررسی میکنیم و تغییرات انرژی توضیع شده را در راستای y تحلیل خواهیم کرد تصویر زیر یک مثال از این نوع است :

نکته : شماره مشتالی هایی که مینویسید نباید با تالی های اصلی مساله یکی باشد . (به پانویس ص 145 منوال 2.4 دقت کنید )

تصویر بالا پلات کانتور مشبندی مستطیلی است که میزان انرژی توزیع شده فوتون را در اب نشان میدهد

البته عملگر pedep معادل F6 است منتها با یک تفاوت که F6 انرژی توزیع شده در سلول به ازای واحد جرم سلول است و pedep به ازای واحد مشبندی شبکه . این دو اختلاف اندکی دارند که با انتخاب درست دستگاه مختصات و اندازه واحد های شبکه به حدقل میرسند . البته هر دو مقدار قابل تایید اند .

مشبندی نوع دوم : مشبندی چشمه

برای حفاظ سازی به کاربر اجازه میدهد تا نشتی ها رو مشخص کند (منوال 2.6 صفحه 198/551)

tmesh
rmesh2 p trans
cora2 -25 25 
corb2 -25 100i 25
corc2 0 50i 50
endmd

مساله قبل را برای یافتن نشتی فوتونی با همان ساختار بستیم

شما میتوانید برای ذرات مختلف این کار را انجام دهید

نکته : شماره مش تالی باید 2 یا 12 یا 22 یا ... عدد اخر به 2 ختم شود

مشبندی نوع سوم : Energy Deposition Mesh Tally

نتایج این مشتالی با تالی F6+ یکسان است حتما میدانید که F6+ انرژی توزیع شده به ازای واحد حجم را بدست میدهد . (صفحه ۱۹۹/ ۵۵۱ منوال ۲.۶)

tmesh
rmesh3 de/dx
cora3 cora11 -25 25
corb3 corb11 -25 50i 25
corc3 corc11 0 50i 50
endmd

کلمات کلیدی که در این مشبندی استفاده میشوند :

dE/dx توان توقف ذره تابیده شده در محیط

recol میزان طیف بازتابش شده در محیط

و ... سایر عملگر ها را میتوانید در منوال مطالعه کنید

نکته : شماره مشتالی کماکان طبق روالهای ذکر شده در بالا این بار عدد اخر باید به 3 ختم شود


خروجی این مشتالی ها بصورت فایل mdat ذخیره میشود که باید با gridconv تبدیل کنید به ورودی مناسب برای برنامه هایی مثل tecplot (من از این استفاده میکنم) و gnuplot و دو تا برنامه دیگه که در طی مراحل تبدیل اسم این برنامه ها رو مینویسه . قبلا نحوه تبدیل این فایل ها رو توضیح دادم امید وارم این توضیحات مفید واقع بشه هرچند چند بار اصلاح شد و حجم متنش رو به حداقل رسوندم تا خسته کننده نشه . موفق باشید


PageRank