Learning MCNP4C and MCNPX

ویدئوی بررسی میزان نفوذ تابش های الفا بتا و گاما از مواد


در این ویدئو میزان نفوذپذیری تابش های (حاصل از چشمه های پرتوزای هسته ای) آلفا بتا و گاما را میتوانید مشاهده کنید :


معرفی و توضیح آشکار ساز گایگر مولر و سایر جزییات آن


شتابدهنده تاندم واندوگراف ( شرح جزییات در ویدئو )
در مورد BNCT چه میدانید ؟ در این ویدئو ها با ادوات و دستگاه های مورد استفاده در این زمینه بیشتر آشنا خواهید شد؛ البته زبان ژاپنی است و یک دلیل هم میتونه این باشه که در این رشته حرف اول رو میزنند. بهتره ببینید و بعد قضاوت کنید.


قسمت اول
قسمت دوم
قسمت سومقسمت چهارمPageRank